Krachtige arbeidsmarkt

28-05-2019 -

“Naar een krachtige arbeidsmarkt voor het rijk van Nijmegen” heet het rapport dat door Panteia in opdracht van de regio Nijmegen een arbeidsmarktanalyse heeft uitgevoerd. Doelstelling was de resultaten van de analyse te vertalen naar mogelijke handelingsperspectieven vanuit de regiogemeenten. V.w.b. de logistiek waren een aantal elementen uit de managementsamenvatting van belang:
 
Arbeidsmarktanalyse:
1. factoren van invloed op de arbeidsmarkt:- de bevolking van de regio Nijmegen groeit; – de regionale economie groeit; – digitalisering en robotisering zijn van invloed; – maar ook talrijke knelpunten met bereikbaarheid zijn van invloed.
2. vraag op de arbeidsmarkt: – regio Nijmegen heeft relatief veel vacatures  voor technisch personeel alsmede veel vraag naar chauffeurs; – voor de komende jaren wordt een groei verwacht.
3. aanbod op de arbeidsmarkt: – de regio kent veel mensen met een opleiding op hoger niveau; – afgestudeerden blijven woonachtig in deze regio; – binnen de uitstroom voor het MBO is een beweging te zien naar de hogere niveau’s en naar de beroepsopleidende leerweg. Op termijn zal de uitstroom uit het MBO afnemen. 
4. discrepanties op de arbeidsmarkt: – de arbeidsmarkt is en blijft krap. Bedrijfsleven vraagt meer en meer naar MBO +; -in de logistiek is een tekort aan chauffeurs, specialisten en managers.

Klik op deze link voor het volledige rapport.
« Terug
×