Logistics Valley


Belangrijke Highlights van Logistics Valley

 • De drie regio’s zitten in de top twintig van de logistieke hotspots van Nederland, waarvan twee in de top tien.
 • Ligging op de voor Nederland en Europa belangrijke Goederencorridor Oost.
 • Circa 100.000 banen in de logistiek in Gelderland verspreid over circa 15.000 bedrijven.
 • Gemiddeld 11% van de werkgelegenheid zit in de logistiek.

De ambities van Logistics Valley
Over drie jaar wil Logistics Valley het volgende hebben bereikt:

 • Top drie notering in de logistieke hotspotlijst van Nederland.
 • Een duurzame economie waarin slimme logistiek een motor is voor banen en toegevoegde waarde.
 • Met behoud en groei van werkgelegenheid In de logistiek van 5% (dat betekent 5.000 banen)
 • Een aandeel van logistiek in de economie van tenminste 12%.

De drie hotspots staan open voor ondersteuning, vragen, samenwerklng en kennisdeling van en met het logistieke bedrijfsleven.
Er zijn drie prioriteiten bepaald: Arbeidsmarkt, Smart Logistics & Smart lnfra en het faciliteren van nieuwe en bestaande logistieke bedrijven.

ARBEIDSMARKT
Versterking van aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt in de logistiek om daarmee te komen tot duurzame inzetbaarheid van personeel. Het gaat om de juiste opleidingen, de juiste instroom, het invullen van moeilijk invulbare vacatures en om ervoor te zorgen dat talent zich goed kan blijven ontwikkelen. De Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN), Kennis Distributie Centrum (KDC), Wageningen UR (WUR), Radboud Universiteit, de Regionale Opleidingen Centra (ROC’s) en gespecialiseerde MBO’s en VMBO’s spelen hierbij een essentiële rol.

SMART LOGISTICS & SMART INFRA
Het gaat om het stimuleren van innovatie ten behoeve van waarde creatie in de sector, ondersteuning van de hotspots bij hun innovatieprojecten met de kennisinstellingen maar ook de matchmaking voor Value Added Logistics (VAL) in samenwerking met de Regionale Centra voor Technologie (RCT’s). Het doel is de CO2-uitstoot in 2020 met minimaal 20% te verminderen ten opzichte van 1990. Naast de Nederlandse doelstelling om in 2020 14% van het verbruik uit hernieuwbare energie te halen, moet energiebesparing hieraan een belangrijke bijdrage leveren.

Dit kan worden bereikt door projecten op het gebied:

 • Synchromodaal transport
 • Rijden met schone brandstoffen
 • Ladingbundeling
 • Meer vervoer via het water
 • Nieuwe rijden (bandenspanning, training chauffeurs, etc.)
 • Samenwerking met andere regio’s op de Goederencorridor Oost

VESTIGINGSMOGELIJKHEDEN IN DE LOGISTICS VALLEY
Het doel is goed faciliteren van zowel nieuwe bedrijven en business naar de Gelderse corridor, als het faciliteren van activiteiten gericht op het behoud en de groei van het bestaande logistieke bedrijfsleven. Voor nieuw te vestigen bedrijven heeft Logistics Valley uitstekende bedrijventerreinen gelegen aan de Goederencorridor Oost. Het gaat daarbij om grote logistieke kavels die niet alleen op Park 15/ Overbetuwe, maar ook bijvoorbeeld bij Medel/ Tiel, 7Poort/ Zevenaar en DocksNLD-’s Heerenberg beschikbaar zijn. ook voor kleinere logistieke bedrijven zijn er voldoende kavels beschikbaar.

Voor zowel nieuwe als bestaande bedrijven geldt dat ze kunnen deelnemen in projecten als Talent Innovatiepool, Digitaal platform, Control Tower, het vergroten van duurzame inzetbaarheid van personeel en samenwerkingsmogelijkheden met bedrijven in bijvoorbeeld China (Shenzen), Indonesië (Jababeko) en Nordrhein-Westfalen.

Voor meer informatie kunt u terecht op de website van Logistics Valley.

×