Column februari 2021.

Het LEC regio Nijmegen is een initiatief van ondernemers, onderwijsinstellingen en overheid. En vanaf 2013 actief in de regio met logistieke ontwikkeling. Vanaf 1 januari 2020 zijn wij officieel een stichting met een bestuur en een nieuwe naam:  Logistics Valley Regio Nijmegen.

Als voorzitter is mij gevraagd om een voorwoord te schrijven voor deze nieuwsbrief.

Laat ik jullie wat meer vertellen over Logistics Valley en ons programma voor de komende jaren. Want er veranderd wel degelijk iets. We gaan namelijk nog meer samenwerken in Zuid Gelderland op het gebied van logistiek. Rivierenland en Liemers Achterhoek maken ook onderdeel uit van deze samenwerking. Natuurlijk werkten we al samen, maar nu ligt er een governance model met een meerjarenplan goedgekeurd en mede gefinancierd door de Provincie met lokale gemeenten.

Samen met een aantal mede logistieke kompanen hebben we de afgelopen jaren hard gewerkt aan het tot stand komen van dit model. Wederom is er samen met kennis instellingen, overheid en ondernemers een prachtig plan gemaakt met de naam DOOR.  Duurzaam, Ondernemersgedreven, Overheid & onderwijs faciliterend, Resultaatgericht.

De komende nieuwsbrieven gaan wij jullie meenemen in de uitwerking van het DOOR programma middels de verschillende projecten. Ik noem er een paar:

  • Electrische truck pilot
  • Kansen voor het water
  • MIRT A50
  • Logistieke dag
  • Road show
  • CTC project (data in truck)
  • DAC

Samen gaan we het logistieke verschil maken.
Doet u ook mee?

Veel lees plezier

Column september 2020.
Column april/mei 2020.
Column maart 2020.

×