Oproep om de druk voor transportbedrijven te verlichten

09-04-2020 -

LEC Regio Nijmegen / Logistics Valley heeft direct na de “intelligente lockdown” de Gemeente in onze regio verzocht om “mee te denken” met onze sector.

De transportbedrijven werken 24/7 om zoveel mogelijk goederen bij de winkels te krijgen.

Waar de transportbedrijven mede op vastlopen, zijn de tijdstippen waarop zij daadwerkelijk op locatie terecht kunnen.
In deze barre tijden is het dagelijks nog meer een race tegen de klok om te doen waarvoor de transportbedrijven worden ingeschakeld: Zorgen dat winkels voorraad hebben en dat de schappen in supermarkten gevuld blijven!

Wij hebben de gemeenten gevraagd om de druk verlichten bij de transportondernemers, de supermarkten/klanten tevreden houden én het hamsteren tegen gaan door aanvullende maatregelen te nemen:
• het vrijgeven van de venstertijden
• het flexibeler inrichten van de dagrand-distributie
• het beschikbaar houden cq maken van voldoende laad- en losplaatsen
• het handhaven van het parkeerverbod op laad- en losplaatsen

Bijna alle Gemeenten hebben direct en positief gereageerd om vervolgens in de eerst volgende collegevergadering van Burgemeesters en Wethouders de bestaande regelgeving te versoepelen.

U hebt direct gebruik kunnen maken van deze versoepeling in de verschillende Gemeenten.

Wij danken de afzonderlijke Gemeenten hiervoor en hierdoor blijkt des te meer dat de contacten tussen de Gemeenten en LEC Regio Nijmegen bijzonder goed zijn te noemen.

« Terug
×