Wat kan het Logistiek Expertise Centrum voor u betekenen?

Het genereren van meer logistieke activiteiten en het vergroten van de individuele en de regionale concurrentiekracht. Dit kan alleen door samenwerking en kennisdeling tussen de 4 O’s (Ondernemers, Overheid, Onderwijs en Onderzoek).

Dit doet het LEC Regio Nijmegen door innovatieve activiteiten te ontplooien rond de volgende speerpunten:

1 – Acquisitie van nieuwe logistieke activiteiten

Het LEC Regio Nijmegen onderneemt acquisitie activiteiten in samenwerking met de provincie, de stadsregio, euregio en andere logistieke hotspots. In samenwerking met genoemde 4 O’s (ondernemers, overheid, onderwijs en onderzoek) worden contacten met de haven van Rotterdam onderhouden, deelname aan handelsmissies en dergelijke. Actieve samenwerking geeft ook een meerwaarde aan bestaande en nieuwe klanten.

2 – Kennisontwikkeling en kennisdeling

Het LEC Regio Nijmegen ontsluit regionale logistieke informatie door het organiseren van thematische bijeenkomsten, als logistieke vraagbaak en als makelaar tussen de verschillende opleidingen, cursussen en/of trainingen.

3 – Meerwaarde logistiek

Het LEC Regio Nijmegen gaat aan bestaande goederenstromen in deze regio meerwaarde toevoegen en daarmee “nieuw geld” genereren. De capaciteitsbenutting per bedrijf zal binnen 3 jaar met 10% toenemen t.o.v. 2013. Hierdoor worden ook kansen op het binnenhalen van nieuwe logistieke activiteiten vergroot, en nieuwe arbeidsplaatsen gecreëerd.

4 – Infrastructuur en duurzaamheid

Het LEC Regio Nijmegen heeft een verbindende rol in samenwerkingsverbanden, organisaties en dergelijke. Van hotspots naar hotstops. Het LEC Regio Nijmegen pakt onderwerpen zoals transportreductie, synchromodaliteit, schonere brandstoffen en dergelijke aan door actief kennis en kunde in te brengen. Dit zal leiden tot meer werkgelegenheid, omzet en betere capaciteitsbenutting.

5 – Profilering en imagoverbetering

Het LEC Regio Nijmegen organiseert open dagen en bedrijfsbezoeken, neemt deel aan logistieke beurzen en geeft invulling aan gastdocentschappen en dergelijke.

Foto bij oprichting van het LEC

 

×