Kennisontwikkeling

LEC Nijmegen - MeerWaarde Logistiek symposium

We ontwikkelen een werkwijze om de kennis van de medewerkers in bedrijfsleven en beroepsonderwijs actueel te houden.

Doelstelling:
We ontwikkelen een werkwijze om de kennis van de medewerkers in bedrijfsleven en beroepsonderwijs actueel te houden.

Wat gaan wij doen?
Wij activeren het gebruik van kennisdeling tussen de bedrijven onderling. Daarin bepaalt u zelf uw deelname.
Wij stimuleren de samenwerking tussen de kennisinstellingen en het bedrijfsleven zodat het kennisniveau van deelnemende partijen wordt verhoogd. We willen van elkaar leren en profiteren. We categoriseren en prioriteren de logistieke vraagstukken en bepalen
welke mogelijkheden er zijn voor het maken van een match met wat er geschikt is voor uw bedrijf.
We borgen de verworven kennis.

Wat zijn uw voordelen?
U legt direct contact met bedrijven en onderwijsinstellingen waar vragen worden gesteld of aanbiedingen gedaan (dichtbij huis). Hierdoor ontstaat
onderlinge handel.
We bieden de mogelijkheid tot het inrichten van bijvoorbeeld een Control Tower, zodat leden opdrachten kunnen genereren.
U beschikt direct over informatie en onderzoek uit diverse bronnen zoals KDC (kennisbank), MBO, HBO en WO etc. bij lastige bedrijfsproblemen.
U kunt gebruik maken van personeelsdeling en daardoor ook van optimale kennisdeling.
De verbreding van uw contacten naar bv. de maakindustrie en de energieen milieusector (crossovers) kan in een efficiëntere bedrijfsvoering en handel resulteren.

Coördinatie LEC Regio Nijmegen

« Terug
×